About us

บริษัท คิงส์ไบรท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 โดยเริ่มต้นมาจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซึ่งสั่งสมประสบการณ์เรื่องงานขัดมากว่า 50 ปี จัดจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานขัดผิวและน้ำยาชุบโลหะต่างๆ โดยนำเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อมาได้เริ่มทำการผลิตน้ำยาขัดชนิดแท่ง (Bar Compounds) โดยใช้เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น และต่อมาได้เพิ่มการผลิตล้อผ้าขัดชนิดต่างๆ (Conventional Buffs)

จากนั้น บริษัท คิงส์ไบรท์ จำกัด ได้มีโอกาสนำเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมงานขัดต่างๆ และการผลิตของบริษัท JacksonLea, สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในธุรกิจประเภทนี้ ซึ่งจากการร่วมมือทางธุรกิจนี้ได้นำมาสู่ชื่อของบริษัท KB JacksonLea ( South East Asia) เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการผลิต และพัฒนาขีดความสามารถ เพื่อรองรับการพัฒนาของกิจการอุตสาหกรรมประเภทการขัด และตกแต่งผิวโลหะ และอโลหะทุกชนิด (Mechanical Surface Finishing) ทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ การผลิต การบริการ และเป็นผู้สนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีให้แก่อุตสาหกรรมงานขัดต่างๆ รวมทั้งให้คำปรึกษา คำแนะนำ แก่ผู้ประกอบการงานขัดต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการงาน ได้ควบรวมกิจการ บริษัท คิงส์ไบรท์ จำกัดและบริษัท เคบี แจ็คสันลี (เอสอีเอ) จำกัด เมื่อวันที่  28 มกราคม 2551 โดยมีโรงงานผลิตอยู่ที่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจและการขยายกิจการ เพื่อนำไปสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาการผลิต น้ำยาขัดชนิดเหลว (Liquid Compounds) และขยายตลาดงานขัดด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยเพิ่มศักยภาพการผลิตเพื่อรองรับงานอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน บริษัท คิงส์ไบรท์ จำกัด คือ ผู้เชี่ยวชาญงานขัดครบวงจร โดยเน้นให้ความสำคัญกับการปรับสภาพผิวให้กับชิ้นงานในทุกขั้นตอน และทุกระบบงาน และบริษัทฯ ยังคงยึดมั่นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับงานขัดด้านต่างๆ โดยเลือกสรรแต่สินค้าที่มีคุณภาพและมีบริการด้านเทคนิคครบวงจร เพื่อให้ลูกค้าสามารถผลิตชิ้นงานต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพสูงสุดภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม บริษัทฯ จึงพร้อมจะอยู่เบื้องหลังและร่วมมือกับลูกค้า เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จสูงสุด ภายใต้หัวใจสำคัญในการบริการ “ใส่ใจลูกค้า ส่งมอบตรงเวลา พัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพ สู่สากล”

ประเภทธุรกิจ

เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประเภทวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรสำหรับงานขัด ตกแต่ง-ปรับสภาพผิวชิ้นงานโลหะ และอโลหะทุกชนิด ดังนี้

 • ผงทรายขัด
 • วัสดุขัดใยสังเคราะห์
 • ล้อขัดเงาประเภทต่างๆ
 • ผลิตภัณฑ์ขัดสักหลาด, ผ้า, ปอ
 • น้ำยาขัดเงา (ทั้งชนิดแท่ง และชนิดเหลว)
 • กระดาษทราย, ผ้าทราย, สายพานทราย
 • เครื่องขัดอัตโนมัติ, เครื่องขัดสายพานทราย, เครื่องมือขัด
 • อุปกรณ์ต่างๆ ทุกชนิด

อีกทั้งยังให้คำปรึกษาและคำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับงานขัดเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและกระบวนการขัดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกค้าแต่ละราย ซึ่งมีความต้องการที่แตกต่างกันไป รวมทั้งเพื่อการควบคุมต้นทุนการขัดชิ้นงานต่อชิ้นของลูกค้าทุกท่านอีกด้วย

 • ทุนจดทะเบียน  10, 480,000 บาท
 • พื้นที่โรงงาน  6,400 ตร.ม.  /  พื้นที่คลังจัดเก็บสินค้า 1,600 ตร.ม.
 • จำนวนพนักงาน  230 คน
ก่อตั้งกิจการ   
 • 2537  ก่อตั้ง บริษัท คิงส์ไบรท์ จำกัด โดยเริ่มต้นมาจาก หจก.เคียมเฮงเคมีคัล ผู้สั่งสมประสบการณ์งานขัด  มากว่า 50 ปี
 • 2546  ก่อตั้ง บริษัท เคบี แจ็คสันลี (เอสอีเอ) จำกัด โดยได้รับการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมงานขัดจาก บริษัท แจ็คสันลี,สหรัฐอเมริกา จำกัด
 • 2551 ควบรวมกิจการ บริษัท คิงส์ไบรท์  จำกัด และ บริษัท เคบี แจ็คสันลี (เอสอีเอ) จำกัด  วันที่ 28 มกราคม 2551 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพสมบูรณ์มากขึ้น

กำลังการผลิต

 • ยาขัด (ชนิดแท่งและเหลว) เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 200 ตันต่อเดือน
 • ล้อผ้า เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 20,000 ชิ้นต่อเดือน

ดาวน์โหลด Company Profile

Powered by MakeWebEasy.com