บริษัท คิงส์ไบรท์จำกัด ขออนุญาตุแจ้งวันหยุด

Last updated: Apr 4, 2020  |  Articles

พระราชประวัติ สมเด็จพระราชินีสุทิดา ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 
 
 
ราชกิจจานุเบกษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการสถาปนา พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา เป็นสมเด็จพระราชินีสุทิดา สมเด็จพระราชินีสุทิดา เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2521 มีพระนามเดิมว่า สุทิดา ติดใจ ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อ พ.ศ. 2543 ก่อนที่จะทรงเข้าทำงานเป็นพนักงานต้อนรับของการบินไทย 
 

 
ต่อมา ทรงดำรงตำแหน่งเป็น นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร รวมทั้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เป็น ราชองครักษ์เวรในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์  โดยเมื่อ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชโองการโปรดเกล้า  ฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้า ( ฝ่ายใน ) ให้แก่ พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา นับเป็นสตรีพระองค์แรกที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ในรัชกาลที่ 10 
 
กระทั่ง เมื่อวันที่ 1 พ.ค. ที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชโองการสถาปนา พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา พระอัครมเหสี เป็นสมเด็จพระราชินีสุทิดา ทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
แหล่งอ้างอิง : HelloThailand 

Powered by MakeWebEasy.com